XIII Konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych w dniach 1-2 czerwca 2022

XIII Konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych w dniach 1-2 czerwca 2022

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych miło mi zaprosić Państwa na XIII Konferencję SKB pt.:

Przygotowanie i rozliczanie zamówień na roboty budowlane zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi”.

Konferencja odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2022 roku w Warszawie, w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przy ul. Wawelskiej 56. Inauguracja konferencji będzie miała miejsce o godzinie 10:00. Konferencja będzie prowadzona w wersji hybrydowej, tak więc będzie również możliwość uczestnictwa on-line.

Tematyka tegorocznej konferencji będzie związana z przygotowaniem i rozliczaniem zamówień na roboty budowlane. Ostatnie lata, a w szczególności 2021 rok obfitowały w szereg zmian, zarówno w  Prawie zamówień publicznych jak i w Prawie budowlanym oraz rozporządzeniach wykonawczych do tych ustaw. Na konferencji zostaną zatem przedstawione aktualne zagadnienia, związane w szczególności z:

  • szacowaniem wartości zamówienia na prace projektowe;
  • przygotowaniem kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót zgodnie z nowymi rozporządzeniami Ministra Rozwoju i Technologii;
  • dokumentacją projektową w świetle nowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych i Prawo budowlane (m.in. porównanie projektu technicznego i wykonawczego, projekt budowlany w wersji elektronicznej, etc.);
  • rodzajami i trybami udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane;
  • zamówieniami publicznymi na roboty budowlane w świetle potencjału rynkowego, relacjami popytu i podaży;
  • klauzulami zmian wynagrodzenia dla robót budowlanych na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych w praktyce;
  • możliwością waloryzacji wynagrodzenia w umowach zawartych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku;
  • rolą kosztorysanta  w procesie przygotowania i rozliczania zamówień na roboty budowlane;
  • odpowiedzialnością kosztorysanta w prawie polskim;
  • wykorzystaniem modelu BIM na różnych etapach inwestycji w odniesieniu do kosztów.

Na konferencji nie zabraknie też aktualnych informacji naszych członków wspierających, dotyczących zmian cen w budownictwie.

Konferencja będzie szansą na dyskusję oraz wymianę doświadczeń. Oczywiście niezależnie od formy uczestnictwa będzie możliwość zadawania pytań prelegentom.

Informacje dodatkowe o lokalizacji oraz harmonogram ramowy konferencji i Walnego zgromadzenia:

Serdecznie zapraszamy !!!