Zmarł kol. Jerzy Łakomy

Zmarł kol. Jerzy Łakomy

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że 6 czerwca 2022 roku zmarł nasz kolega

Jerzy Łakomy

członek założyciel SKB, odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi, kosztorysant, członek Oddziału SKB w Bielsku-Białej, Rzeczoznawca Kosztorysowy SKB.
Przez wiele lat wspierał nas swoją wiedzą, doświadczeniem, oraz czynnie brał udział we władzach Stowarzyszenia.
Łączymy się w bólu i smutku ze wszystkimi bliskimi.
Rodzinie zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają koleżanki i koledzy z SKB.

Jurku, spoczywaj w pokoju.