Biuletyn SKB 2/2016

Biuletyn SKB 2/2016

W dniu 17.03.2016 r. w Warszawie w Hotelu Lord odbyło się WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE DELEGATÓW I CZŁONKÓW SKB. Obrady rozpoczęły się o godzinie 11.00. Otwarcia obrad dokonała kol. Balbina Kacprzyk, Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany kol. Olgierd Sielewicz, a Sekretarzem – Protokolantem została wybrana kol. Hanna Pokulniewicz …