Oddział w Warszawie

Oddział w Warszawie

Spotkanie Oddziału SKB w Warszawie – 9 grudnia 2020

Szanowni Koleżanki i Koledzy!  Miło nam zaprosić w imieniu Zarządu Oddziału na zebranie, w trybie ON LINE,  które odbędzie się 9 grudnia 2020 r. Rozpoczniemy o godz.  17.30 i  planujemy...
Czytaj dalej

Zmarła kol. Monika Ucińska

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że zmarła nasza koleżanka Monika Ucińska kosztorysant, członek Zarządu Oddziału Warszawskiego, Rzeczoznawca Kosztorysowy SKB.Przez wiele lat wspierała nas swoją wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem.Łączymy się...
Czytaj dalej

Sprawozdanie z zebrania na budowie Świątyni Opatrzności Bożej – 7 czerwca 2014

Zarząd Oddziału Warszawskiego SKB skorzystał z propozycji kol. Zbyszka Stawiereja i zorganizował spotkanie członków Oddziału warszawskiego na terenie budowy Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie, które odbyło się w dniu...
Czytaj dalej

Sprawozdanie z zebrania SKB oddziału warszawskiego w dniu 21 października 2013 r.

PROTOKÓŁz zebrania Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych Oddziału Warszawskiego w dniu 21 października 2013r. Obecni wg listy obecności. Zebranie otworzyła Kol. Przewodnicząca Hanna Pokulniewicz. Powitała gości w osobach (w imieniu Zarządu SKB):1....
Czytaj dalej

Informacja z zebrania członków Oddziału SKB w dniu 16 grudnia 2011 r.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Związku Spółdzielni Pracy przy ul. Żurawiej 47 w Warszawie. W zebraniu wzięły udział 23 osoby, w tym członkowie Zarządu Oddziału Warszawskiego: Kol. Balbina Kacprzyk –...
Czytaj dalej

Sprawozdanie z działalności Oddziału Warszawskiego SKB w latach 2008 – 2009

Oddział zrzesza na dzień 19 lutego 2010r. 133 członków. Wśród członków Oddziału 84 członków posiada uprawnienia Rzeczoznawcy Kosztorysowego SKB. W latach 2008 i 2009 zapisało się 29 osób. W okresie...
Czytaj dalej
1 2