Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów i Członków SKB - 13 czerwca 2024 roku

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów i Członków SKB - 13 czerwca 2024 roku

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów i Członków SKB odbędzie się w dniu 13 czerwca 2024 roku o godz. 10:30 (pierwszy termin) w Warszawie w Hotelu Lord przy Al. Krakowskiej 218.

Zarząd SKB zwraca się do Przewodniczących Oddziałów i Kół oraz wszystkich zainteresowanych członków zwyczajnych, w tym delegatów naszego Stowarzyszenia o zgłoszenie w terminie do dnia 11 czerwca 2024 roku osób, które będą uczestniczyć w Walnym zgromadzeniu. Pozwoli to sprawniej zorganizować niezbędne dokumenty do przeprowadzenia Walnego zgromadzenia.

Zgłoszenia chęci udziału w Walnym zgromadzeniu oraz ewentualne uwagi do projektów uchwał zamieszczonych na stronie www.kosztorysowanie.pl należy kierować do kierownika biura – Pani Beaty Wilczyńskiej – telefonicznie pod numerem (22) 826-15-67 lub drogą e-mail na adres: [email protected].

Przypominamy, iż istnieje możliwość udzielenia stosownego pełnomocnictwa (wzór do ewentualnego wykorzystania został zamieszczony na naszej stronie) do reprezentowania nieobecnego delegata lub członka SKB.

Wzór pełnomocnictwa

Zapraszamy serdecznie wszystkich naszych członków do osobistego uczestnictwa w Walnym zgromadzeniu i łączymy koleżeńskie pozdrowienia.

Zarząd SKB