WARSZTATY - Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych

Warsztaty

Warsztaty kosztorysowe SKB Kołobrzeg 2019 – Dynamika zmian cen na rynku, waloryzacja wynagrodzenia za roboty budowlane

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych oraz Oddziały SKB w Poznaniu zapraszają na Warsztaty kosztorysowe w Kołobrzegu. Tematyką przewodnią warsztatów będzie omówienie przyczyn oraz skutków dynamicznie zmieniających się kosztów realizacji inwestycji, rozbieżność pomiędzy...
Czytaj dalej

XIII Warsztaty kosztorysowe Zakopane 2019 – Szacowanie wartości zamówienia a rzeczywiste koszty budowy

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych oraz Oddziały SKB w Krakowie, Bielsku-Białej i Gliwicach zapraszają na XIII Warsztaty kosztorysowe w Zakopanem. Tematyką przewodnią warsztatów będzie wskazanie rozbieżności pomiędzy szacowaniem wartości zamówienia a rzeczywistymi...
Czytaj dalej

V Letnie warsztaty dla kosztorysantów – Warszawa 2019 – Zysk, ryzyko, waloryzacja

Zysk, ryzyko i waloryzacja - trzy słowa które zdecydowanie wpisują się w obecną sytuację na rynku rozliczeń robót budowlanych. W Polskich Standardach Kosztorysowania Robót Budowlanych oraz na naszych konferencjach omówiliśmy...
Czytaj dalej

Warsztaty we Wrocławiu – 2018 – Zaawansowane techniki pracy z dokumentacją w formacie elektronicznym

W imieniu zarządu Oddziału SKB we Wrocławiu zapraszamy na warsztaty kosztorysowe, które odbędą się w dniach 23-24 listopada we Wrocławiu.Temat: "Zaawansowane techniki pracy z dokumentacją w formacie elektronicznym" Terminy:23 listopada...
Czytaj dalej

XII Warsztaty kosztorysowe Zakopane 2018 – Praktyczne aspekty wykorzystania kosztorysu

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych oraz Oddziały SKB w Krakowie, Bielsku Białej i Gliwicach zapraszają na XII Warsztaty kosztorysowe w Zakopanem. Tematyką warsztatów będzie wskazanie praktycznych aspektów wykorzystania kosztorysu w zamówieniach publicznych...
Czytaj dalej

IV Letnie warsztaty dla kosztorysantów – Warszawa 2018 – Koszt i zysk w kalkulacji robót budowlanych

Tematyka IV Letnich warsztatów dla kosztorysantów będzie związana z kosztami i zyskiem w kalkulacjach robót budowlanych. Trudno o bardziej trafną i krótszą definicję kosztorysu.Zapraszamy na robocze warsztaty, w trakcie których...
Czytaj dalej
1 2 3 4