Biuletyn nr 1/2023

Biuletyn nr 1/2023

Koleżanki, Koledzy,

Zapraszamy do lektury Biuletynu nr 1/2023.

 • Informacje SKB
 • Sprawozdanie z XIV Konferencji SKB
 • Artykuły problemowe
  1. mgr inż. Tomasz Pytkowski – Określenie wartości zamówienia na roboty budowlane w dynamicznej sytuacji rynkowej
  2. mgr inż. Ewa Wiktorowska – Klauzule waloryzacyjne w świetle regulacji Prawo zamówień publicznych, a postanowienia waloryzacyjne w praktyce
  3. adw. Maria Kacprzyk – Polubowne rozwiązanie sporów rozliczeniach umów w zakresie robót budowlanych
  4. mgr inż. Maciej Sikorski – Sposoby aktualizacji kontraktu na roboty budowlane w warunkach określonych przez ustawę z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców