Biuletyn SKB 1/2014

Biuletyn SKB 1/2014

W dniu 20.03.2014 r. w Warszawie odbyło się WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE DELEGATÓW I CZŁONKÓW SKB. Obrady rozpoczęły się o godzinie 11.00. Obrady otworzyła Prezes SKB kol. Balbina Kacprzyk. Odczytała list gratulacyjny z życzeniami owocnych obrad od Honorowego Prezesa SKB dr inż. Olgierda Sielewicza …