Biuletyn SKB 2/2019

Biuletyn SKB 2/2019

W dniu 21 marca 2019 r. w Warszawie odbyto się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych. Na Walnym Zgromadzeniu udzielono absolutorium odchodzącym członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Koleżeńskiego Sądu Honorowego i wybrano nowych członków na kolejną, trzyletnią kadencję …