Biuletyn SKB 2/2020

Biuletyn SKB 2/2020

W 2020 r. pierwszy numer Biuletynu ukazał się tuż przed ogłoszeniem przez WHO światowej pandemii koronawirusa. Jeszcze wówczas Zarząd Stowarzyszenia miał szerokie plany dotyczące organizacji w marcu br. corocznej Konferencji, Walnego Zgromadzenia i uroczystości z okazji 25-lecia założenia Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, jak również przeprowadzenia szeregu szkoleń oraz uczestnictwa w przedsięwzięciach jednostek i organizacji zaangażowanych na polu kosztorysowania robót budowlanych.
Rozwój epidemii spowodował, że Zarząd Stowarzyszenia musiał zrewidować zakładane plany i dostosować się do tej nieoczekiwanej sytuacji w taki sposób, żeby móc kontynuować cele statutowe i pomimo ograniczeń, krzewić wiedzę z zakresu kosztorysowania. Dlatego też minione miesiące charakteryzowały się wzmożonym wysiłkiem Zarządu SKB w przeorganizowaniu dotychczasowej działalności Stowarzyszenia ukierunkowanej przede wszystkim na bezpośrednie kontakty z członkami SKB, firmami wspierającymi Stowarzyszenie czy jednostkami współpracującymi ze Stowarzyszeniem na kontakty zdalne i daleko posuniętą elektronizację pracy …