Biuletyn SKB 2/2022

Biuletyn SKB 2/2022

Koleżanki, Koledzy,

Zapraszam do lektury Biuletynu SKB.

Zawartość biuletynu:

  1. Informacje SKB
  2. Sprawozdanie z Warsztatów SKB – Kołobrzeg 6-7 października 2022 r.
  3. Artykuły problemowe
    1) mgr inż. Tomasz Pytkowski – Nowe wymagania dla specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
    2) mgr inż. Renata Niemczyk – Nowe przepisy pozwalające na zmianę wynagrodzenia wykonawcy