BIULETYN SKB 2/2023

BIULETYN SKB 2/2023

W lipcu 2023 r. ukazał się Biuletyn SKB nr 1, w którym zaprezentowano działalność Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych z pierwszego półrocza tego roku. Zrelacjonowano w nim przebieg Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków SKB oraz przebieg corocznej Konferencji SKB, wyspecyfikowano kursy, seminaria, warsztaty kosztorysowe, które miały na celu szerzenie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia oraz osób działających na polu kosztorysowania robót budowlanych, a także przedstawiono szereg artykułów problemowych.

Po okresie letnim, w drugim półroczu 2023 r., działalność Stowarzyszenia była równie intensywna jak w pierwszym, o czym można się przekonać zapoznając się z informacjami zamieszczonymi w Biuletynie SKB nr 2.

Zapraszamy do lektury.