Biuletyn SKB 3/2019

Biuletyn SKB 3/2019

W dniu 19 marca 2020 r. w Warszawie odbędzie się Walne Zgromadzenie
Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych połączone z uroczystymi obchodami 25 rocznicy założenia Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych. Pełna informacja o Walnym Zgromadzeniu zamieszczona zostanie na stronie Stowarzyszenia ….