Biuletyn SKB 4/2013

Biuletyn SKB 4/2013

Warsztaty odbyły się w dniach 27-28.09.2013 w hotelu Olimpia LUX w Szczyrku. Uczestniczyło w nich prawie 50 osób. Warsztaty zostały dofinansowane przez Zarząd SKB, dzięki czemu odpłatność dla uczestników będących członkami SKB stanowiła niewielką kwotę …