Biuletyn SKB 2/2014

Biuletyn SKB 2/2014

W dniach 18-20.09 2014 r. odbyła się w Wałczu, w Centralnym Ośrodku Sportu Ośrodku Przygotowań Olimpijskich – Bukowina, XIII Konferencja Naukowa na temat „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych – Budownictwo Drogowe” połączona z „XVI Warsztatami Nadzoru Budowlanego” i Europejskimi Dniami Dziedzictwa 2014 nt. ”Dziedzictwo – źródło tożsamości. Poznaj swoją historię” pod patronatem Ministra Infrastruktury oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego ….