WARSZTATY - Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych

Warsztaty

Warsztaty Szczyrk 2011 – Weryfikacja dokumentacji kosztowej w świetle zamówień publicznych

Zapraszamy na WARSZTATY od tytułem:„WERYFIKACJA DOKUMENTACJI KOSZTOWEJ w ŚWIETLE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH"Tytuły robocze :1) Weryfikacja kosztorysu inwestorskiego2) Weryfikacja przedmiaru robót będącego elementem dokumentacji projektowej3) Weryfikacja planowanych kosztów robót budowlanych4) Zasady ustalania...
Czytaj dalej
1 3 4 5