II Warsztaty "Kosztorysowe Podlasie" 2023 - "Kosztorysowanie od podstaw"

II Warsztaty "Kosztorysowe Podlasie" 2023 - "Kosztorysowanie od podstaw"

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych i Oddział SKB w Białymstoku zapraszają na II Warsztaty „Kosztorysowe Podlasie” – 2023, połączone ze zwiedzaniem Ciechanowca, jakie odbędą się po raz drugi na wschodniej ścianie Polski. Tematyką przewodnią warsztatów będzie przybliżenie podstawowych zagadnień związanych z kosztorysowaniem. W programie przewidziano również dyskusję problemową dotyczącą rodzajów kosztorysów, sposobów ich sporządzania, metod i formuł kalkulacji.

Warsztaty prowadzone będą w formie prelekcji, połączonej z dyskusją, podczas której czynny udział będą brali wszyscy uczestnicy.

Referaty zostaną wygłoszone przez członków kosztorysowych SKB, rzeczoznawców kosztorysowych SKB, biegłych sądowych i członków Zarządu SKB.

Miejsce warsztatów:
Hotel “Jagoda” & “Gościniec Jagoda”, ul. Wojska Polskiego 23, 18-230 Ciechanowiec.

Termin warsztatów:

Rozpoczęcie: 28 września 2023 r. (czwartek) godz. 15.30

Zakończenie: 29 września 2023 r. (piątek) godz. 14.00

Po zakończeniu warsztatów w dniu 30 września 2023 r. (sobota), przewidziano dodatkową atrakcję w postaci zwiedzania miasta Ciechanowiec.

Wkrótce więcej szczegółów. Serdecznie zapraszamy.