Konferencja SKB w 2016 roku - Dokumenty kosztowe w procesie inwestycyjnym

Konferencja SKB w 2016 roku  - Dokumenty kosztowe w procesie inwestycyjnym

Zarząd Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych zaprasza serdecznie na Konferencję SKB w 2016 r.“Dokumenty kosztowe w procesie inwestycyjnym”Termin: 17-18 marca 2016 r. w WarszawieRozpoczęcie 17.03.br godz. 15:00, zakończenie 18.03.br godz. 13:00
Tematyka tegorocznej konferencji jest poświęcona głównie dokumentom, które powstają u inwestora i wykonawcy dla potrzeb prowadzenia inwestycji budowlanych.
Ponieważ w praktyce opracowują je kosztorysanci, należy dążyć żeby były to najlepiej przygotowane zawodowo osoby. Dlatego zagadnienia wzorcowych dokumentów chcemy zaprezentować podczas konferencji nie tylko dla kosztorysantów, inwestorów, zamawiających i wykonawców, ale także szerokiego kręgu wykładowców i nauczycieli, którzy prowadzą nauczanie i szkolenia z tego zakresu.
Zapraszamy zatem do udziału w konferencji, która będzie szansą na wymianę doświadczeń i dyskusje, szczególnie że przed nami znaczące zmiany w zamówieniach publicznych na roboty budowlane.

Tematyka konferencji
1. mgr inż. Elżbieta Ziaja – Praktyczne aspekty planowania kosztów realizacji inwestycji budowlanej celu publicznego i komercyjnego
2. Piotr Montewski – Systematyka robót – polska konieczność czy potrzeba
3. mgr inż. Stanisław Plesiński – Przygotowanie dokumentów kosztowych w budowlanym procesie inwestycyjnym ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania dokumentacji projektowej oraz przetargowej.
4. mgr inż. Tomasz Pytkowski – Koszty cyklu życia obiektu budowlanego – podstawy prawne w zamówieniach publicznych
5. mgr inż. Balbina Kacprzyk – Koszty cyklu życia – zastosowania praktyczne
6. mgr inż. Ewa Wiktorowska – Dokumenty dla potrzeb zamawiania i rozliczania robót zamiennych i dodatkowych
7. mgr inż. arch. Marcin Walewski – Koszty i optymalizacja w budownictwie mieszkaniowym.

ODPŁATNOŚĆ ZA UCZESTNICTWO W KONFERENCJI:
570,00 zł – dla członków Stowarzyszenia (którzy mają uregulowane składki członkowskie),
790,00 zł- dla osób niezrzeszonych.
(bez udziału w kolacji koleżeńskiej należność wynosi odpowiednio: 470,00zł lub 690,00zł)
W ramach wniesionej opłaty Organizator zapewnia przekazanie specjalistycznej wiedzy związanej z kosztorysowaniem robót budowlanych, materiały konferencyjne, ew. udział w uroczystej kolacji koleżeńskiej, poczęstunki w trakcie trwania Konferencji.
UWAGA: liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie “Zgłoszenia uczestnictwa”,
przesłanie do siedziby Stowarzyszenia do dnia 13 marca 2016 r. i przekazanie na konto
Stowarzyszenia należności za uczestnictwo w Konferencji.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych
00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31 lok. 327
fax 22 826 15 67 lub biuro@kosztorysowanie.pl
Nr konta na który należy przekazać należność: PKO BP S.A. XV O/Warszawa
nr 60 1020 1156 0000 7302 0058 2247
Koszty dojazdu, delegacji i noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
Stowarzyszenie, na życzenie uczestników rezerwuje pokoje w hotelu: Hotel Lord***,
Al. Krakowska 218, 02-219 Warszawa
– cena pokoju jednoosobowego ze śniadaniem, za 1 dobę: 259,00 zł brutto,
– cena 1 miejsca w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem, za 1 dobę: 144,00 zł brutto
Parking 20 zł doba.
Osoby zgłoszone na Konferencję otrzymają pisemne potwierdzenie udziału i szczegółowy program Konferencji.
Wszelkich informacji udziela: Kierownik Biura SKB: Beata Wilczyńska
tel./fax 22 826 15 67, tel. 501 539 832,
biuro@kosztorysowanie.pl