Kosztorys inwestorski i przedmiar robót w zamówieniach publicznych. Weryfikacja formalna - 10 września 2024

Kosztorys inwestorski i przedmiar robót w zamówieniach publicznych. Weryfikacja formalna - 10 września 2024

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych zaprasza na jednodniowe szkolenie, którego przedmiotem będą zasady opracowania i weryfikacji formalnej kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót w zamówieniach publicznych.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są bardzo sformalizowane i łatwo jest popełnić liczne błędy formalne przy przygotowaniu dokumentacji postępowania oraz przy szacowaniu wartości zamówienia. Opracowanie tych dokumentów jest zazwyczaj zlecane firmom zewnętrznym, jednak to Zamawiający ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe opracowanie.

Szkolenie skierowane jest do:
– osób opracowujących kosztorys inwestorski i przedmiar robót,
– pracowników Zamawiającego odpowiedzialnych za odbiór kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót od osób/firm je opracowujących,
– osób weryfikujących kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót,
– członków komisji przetargowych odpowiedzialnych za dokumentację postępowania.

Podczas szkolenia omówione zostaną zmiany wprowadzone od dnia 1 stycznia 2022 roku nowymi rozporządzeniami Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku.

Terminy szkoleń:

10.09.2024 – nowy termin