Sprawozdanie z II Warsztatów Kosztorysowych Podlasie 2023

Sprawozdanie z II Warsztatów Kosztorysowych Podlasie 2023

W dniach 28-29 września 2023 r. w Hotelu “Jagoda” & “Gościniec Jagoda” w Ciechanowcu odbyły się II Warsztaty „Kosztorysowe Podlasie – 2023”, zorganizowane przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych Oddział w Białymstoku, reprezentowany przez Mirosława Świętuchowskiego – Przewodniczącego Oddziału.

Warsztaty, których tytuł „Kosztorysowanie od podstaw” otworzył główny organizator tego spotkania kol. Mirosław Świętuchowski oraz Prezes Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych kol. Tomasz Pytkowski, który reprezentował także Zarząd Stowarzyszenia.

We wprowadzeniu podkreślono, że rosną nam kolejne pokolenia kosztorysantów i warto od czasu do czasu wrócić do podstaw i przypomnieć przepisy obowiązujące w kosztorysowaniu oraz wskazać wzorce w tych obszarach kosztorysowania, które nie są objęte regulacjami prawnymi. Kol. Mirosław Świętuchowski zaprezentował najciekawsze zabytki Podlasia, które warto zobaczyć w okolicy.

Po oficjalnym rozpoczęciu obrad, pierwszy raz w historiiorganizowanych Warsztatów przez Stowarzyszenie, rozpoczęliśmy emisją dokumentalnego filmu „Cząstka Podlasia” w reż. Pawła Jankowskiego i Zdzisława Folgi, który przy świetnej muzyce Marka Kubika, zaprezentował nam unikalną architekturę tego regionu i wprowadził w klimat otaczającej przyrody, zachęcając uczestników do pozostania w tym pięknym regionie naszego kraju na dłużej lub powrót na Podlasie w niedalekiej przyszłości. 

Pierwszy prelegent kol. Mirosław Świętuchowski zaprezentował podstawowe definicje i pojęcia związane z kosztorysowaniem. W znakomitej prezentacji „suche” definicje połączył z zadaniem szaradziarskim tzw.: wykreślanką kosztorysową, za rozwiązanie której zwycięzca otrzymał nagrodę a uczestnicy warsztatów przy okazji odświeżyli w pamięci funkcjonujące w obiegu definicje kosztorysowe i otrzymali prace domowe do rozwiązania.

W drugiej prezentacji Prezes Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych kol. Tomasz Pytkowski przypomniał dwa obowiązujące od 20 grudnia 2021 roku, Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii dotyczące sporządzania kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w zamówieniach publicznych i zmianach redakcyjnych jakie zaszły w stosunku do dotychczas obowiązujących rozporządzeń z maja i września 2004 roku. Ponadto przypomniano zmiany w ustawach, które dotyczą kosztorysowania oraz literaturę, która powstawała w ciągu ostatnich dwudziestu lat w tej materii. W związku ze zmianami z 2021 roku usłyszeliśmy od Prezesa o potrzebie dyskusji i rozważeniu aktualizacji Polskich Standardów Kosztorysowania Robót Budowlanych.     

W trzeciej prezentacji kol. Rafał Pisarczyk przedstawił i uświadomił nam rolę kosztorysanta w procesie inwestycyjnym. Zaskoczył nas informacją, że powszechnie stosowanym obecnie narzędziem w kalkulacjach kosztorysowych nie jest już program kosztorysowy a popularny program Excel. W prywatnych przedsiębiorstwach realizujących budowy dla inwestorów prywatnych, rola kosztorysanta w okresie przed zawarciem umowy i w trakcie zawierania umów z podwykonawcami jest kluczowa a ceny robót pozyskiwane są rynku. Zasady rozliczania i obmierzania robót to także „działka” kosztorysanta.

Na czwartą i piątą prezentację nie ukrywam, że czekałem z niecierpliwością od chwili zapoznania się z programem warsztatów. Dawno niewidziany i niesłyszany Przewodniczący Oddziału w Gliwicach kol. Piotr Montewski przypomniał się nam z rodzajami i przeznaczeniem kosztorysów oraz z założeniami i danymi wyjściowymi do kosztorysowania według Polskich Standardów Kosztorysowania Robót Budowlanych, których jest jednym ze współautorów. Wskazał, że nadal w zamówieniach publicznych funkcjonują niepoprawne „ślepe i nakładcze kosztorysy”, podkreślił rolę założeń wyjściowych i danych wyjściowych do kosztorysowania. Kol. Piotr jest zdecydowanym przeciwnikiem KNR-ów o których powinniśmy jak najszybciej zapomnieć i szkolić się z Excela, jako podstawowego narzędzia współczesnego kosztorysanta.   

W kolejnym dniu Warsztatów w bardzo interesujących wystąpieniach przedstawiciele firmy Rheinzink Polska Sp. z o.o. koledzy Igor Pilutkiewicz i Krzysztof Czarnocki dzielili się doświadczeniem jak przedmiarować roboty blacharskie i jak wykorzystywać „za pięć dwunasta” źródła cenowe materiałów ich firmy. Firma Rheinzink Polska Sp. z o.o. od niedawna jest członkiem wspierającym nasze Stowarzyszenie a zasługi w kosztorysowaniu to opracowanie programu wspomagającego pracę kosztorysanta „Kosztorysowanie DEKARZ” i dwóch wydań Katalogu Nakładów Rzeczowych KNR K-45 (we współpracy z firmą KOPRINET Sp. z o.o.) Prelegenci bardzo ciekawie opowiadali o kulisach powstania tego katalogu a każdy z uczestników warsztatów otrzymał od firmy wersję papierową w/w katalogu.

Warsztaty na Podlasiu nie mogły się odbyć bez udziału Prezesa Orgbud – Serwis Sp. z.o.o. z Poznania i jednocześnie Przewodniczącego Oddziału SKB w Poznaniu kol. Macieja Sikorskiego, który jak zawsze w sposób ciekawy i frapujący przedstawił sytuację na rynku budowlanym i prognozy co do najbliższej przyszłości w tej materii. Przypomniano definicje dotyczące robocizny, materiałów i sprzętu i co wchodzi w ich skład oraz jak kształtowała się stawka robocizny w ostatniej dekadzie. Kol. Maciej Sikorski zaprezentował także informacje, gdzie szukać cen jednostkowych czynników produkcji (RMS) oraz cen robót budowlanych. Całość wiedzy utrwaliliśmy z pomocą ćwiczenia, które zwieńczyło tę bardzo interesującą   prezentację.

Na koniec kol. Mirosław Świętuchowski przypomniał nam metody i formuły kalkulacji kosztorysowej, wyjaśnił w sposób prosty zawiłe wzory zawarte w Polskich Standardach Kosztorysowania Robót Budowlanych i wskazał różnice w sposobie kalkulowania w zależności od przyjętej formuły. Każdy z uczestników otrzymał w formie papierowej arkusze kalkulacyjne zawierające wszystkie metody i formuły kalkulacji kosztorysowej, które z pewnością wykorzysta w swojej pracy kosztorysanta.

Podsumowując, II Warsztaty „Kosztorysowe Podlasie” jakie odbyły się oczywiście na Podlasiu, stały się znakomitą promocją Polskich Standardów Kosztorysowania Robót Budowlanych i samego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych a także tego ciekawego pod względem architektonicznym i przyrodniczym zakątka kraju. Warsztaty przebiegały w miłej, sympatycznej i koleżeńskiej atmosferze.

Trzeciego dnia, zainteresowani uczestnicy Warsztatów, zwiedzili Muzeum Rolnictwa im.  ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz Ziołowy Zakątek w Korycinach. Kto nie był tam – niech żałuje.

Na koniec serdeczne podziękowania kol. Mirkowi Świętuchowskiemu, który te Warsztaty zorganizował i przeprowadził.

Krzysztof Zawistowski