Sprawozdanie z XIII Konferencji SKB

Sprawozdanie z XIII Konferencji SKB

Sprawozdanie z XIII KONFERENCJI

Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych

W dniach 1-2 czerwca 2022 r. odbyła się w Warszawie, w Krajowej Szkole Administracji Publicznej,  XIII konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, tym razem pt.:

“Przygotowania i rozliczania zamówień na roboty budowlane zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi”.

Zakres tematyczny wystąpień był zróżnicowany i szeroki, podyktowany dynamiką ostatnich zmian w przepisach dotyczących budownictwa.

Konferencję zainaugurował Prezes Stowarzyszenia – Tomasz Pytkowski uroczystym powitaniem zaproszonych gości i uczestników spotkania, a następnie krótkim wprowadzeniem w podjętą przez Stowarzyszenie tematykę, która znalazła aprobatę u Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – Huberta Nowaka. Prezes UZP w swoim wystąpieniu kilkakrotnie podkreślał wagę planowania w budowlanym procesie inwestycyjnym, który jest skomplikowany, długotrwały i kapitałochłonny. Staranne przygotowanie inwestycji do realizacji to sprawna realizacja robót budowlanych. 

W to stwierdzenie świetnie wpisuje się postawiona przez prof. dr hab. Andrzeja Borowicza teza o możliwości wykorzystania, przy realizacji bardziej skomplikowanych inwestycji, dwóch trybów zamawiania robót budowlanych, tj. negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego w miejsce  popularnego u zamawiających, przetargu nieograniczonego. Oznacza to zostawienie utartych schematów i wypracowanie nowego podejścia przy trudniejszych zagadnieniach, co zdaniem prelegenta wpłynie korzystnie na wynik procesu inwestycyjnego.

Oczywiście z planowaniem wiąże się m.in. szacowanie kosztów inwestycji i opracowanie postanowień umownych, np. dotyczących waloryzacji wynagrodzenia w trakcie realizacji zamówienia. Tak więc na konferencji  nie zabrakło zagadnień dotyczących metod i podstaw sporządzania kosztorysów inwestorskich wg rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych, które przybliżył słuchaczom mgr inż. Tomasz Pytkowski – Prezes SKB, a także możliwości zmian wynagrodzeń za roboty budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem klauzul waloryzacyjnych, którą to tematykę  podjęła mgr inż. Ewa Wiktorowska oraz mgr inż. Balbina Kacprzyk.

Sprawna realizacja robót budowlanych to także dobrze przygotowana dokumentacja projektowa. Stąd też dr inż. Jerzy Dylewski omówił ten zakres tematyczny w kontekście rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych i Prawo budowlane, a mgr inż. Maciej Sikorski  przybliżył słuchaczom sposoby szacowania wynagrodzeń za przygotowanie prac projektowych.

Nie zabrakło tematyki związanej z pozycją i  rolą kosztorysanta w procesie inwestycyjnym i jego odpowiedzialnością. Te zagadnienia zostały przedstawione przez dr prawa Huberta Wysoczańskiego i dr inż. Huberta Anysza.

Słuchacze z zainteresowaniem wysłuchali również wystąpienia mgr inż. Tomasza Żuchowskiego dotyczącego studium przypadku z zakresu inwestycji drogowych, relacji podaży i popytu, kryteriów oceny ofert i ich wpływu na wartość zamówienia.

Na konferencji nie zabrakło również tematyki związanej z wykorzystaniem modelu BIM na różnych etapach inwestycji w odniesieniu do kosztów omówionej przez mgr inż. Stanisława Moryca.

Przybliżenie zjawisk cenowych zachodzących w ostatnich miesiącach spowodowanych niecodzienną sytuacją  ekonomiczną w której znalazło się budownictwo z powodu gwałtownie rosnących cen materiałów budowlanych wywołanych pandemią, kryzysem energetycznym oraz działaniami zbrojnymi na Ukrainie, było niezwykle cenne i bezpośrednio związane z innymi tematami poruszanymi na spotkaniu. Dało bowiem podstawy do  waloryzacji wynagrodzeń w zawartych  kontraktach budowlanych. W tym temacie wysłuchaliśmy wystąpień przedstawicieli firm monitorujących rynek budowlany pod kątem cen i kosztów, tj. ORGBUD-SERWIS, OWEOB PROMOCJA i ATHENASOFT.  

Podsumowując, uczestnicy konferencji wynieśli z tego dwudniowego spotkania szeroki zakres wiedzy, który z pewnością pozwoli odnaleźć im się w tej trudnej sytuacji w której jest obecnie  nasze budownictwo i w której zmuszeni są działać kosztorysanci, projektanci i wykonawcy robót budowlanych.