Walne Zgromadzenie SKB w dniu 25.06.2020 roku

Walne Zgromadzenie SKB w dniu 25.06.2020 roku

Miejsce Walnego Zgromadzenia Delgatów i Członków SKB: SCSL “Żurawia”, ul. Żurawia 47, 00-680 Warszawa, Sala nr 5 na parterze.

I termin: 11:30 dn. 25.06.2020 r.
II termin: 12:00 dn. 25.06.2020 r.

Dokumenty do pobrania:

Pełnomocnictwo na Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków SKB do ewentualnego wykorzystania: