XIV Konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych w dniach 15-16 czerwca 2023

XIV Konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych w dniach 15-16 czerwca 2023

Zarząd Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych zaprasza na XIV Konferencję SKB pt.:

Szacowanie, rozliczanie i waloryzacja wynagrodzenia za roboty budowlane w dynamicznej sytuacji rynkowej.

Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 czerwca 2023 roku w Warszawie, w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przy ul. Wawelskiej 56. Inauguracja konferencji będzie miała miejsce o godzinie 10:00. Konferencja będzie prowadzona w wersji hybrydowej, tak więc będzie również możliwość uczestnictwa on-line.

Tematyka tegorocznej konferencji będzie związana z szacowaniem, rozliczaniem i waloryzacją wynagrodzenia za roboty budowlane w dynamicznej sytuacji rynkowej. Ostatnie lata, a w szczególności rok 2022 charakteryzowały się bardzo dynamiczną sytuacją w zakresie zmian cen czynników produkcji oraz cen wykonania robót budowlanych. Na konferencji zostaną zatem przedstawione aktualne zagadnienia, związane w szczególności z:

 • sytuacją gospodarczą w Polsce w 2023 r., ze szczególnym uwzględnieniem sektora budowlanego;
 • wpływem sytuacji rynkowej na zamówienia publiczne na roboty budowlane;
 • określeniem wartości zamówienia na roboty budowlane w dynamicznej sytuacji rynkowej;
 • sposobem obliczenia ceny oferty, a rozliczeniem robót realizowanych w trybie buduj;
 • zarządzaniem kosztami cyklu życia w podejściach metodycznych we wspólnych projektach Polsko-Ukraińskich;
 • klauzulami waloryzacyjnymi w świetle regulacji Prawa zamówień publicznych, a postanowieniami waloryzacyjnymi w praktyce;
 • polubownym rozwiązaniem sporów w rozliczeniach umów w zakresie robót budowlanych;
 • sposobami aktualizacji wartości kontraktu na roboty budowlane w warunkach określonych przez ustawę z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców;
 • regulacjami prawnymi dotyczącymi zmian wynagrodzenia w kontraktach na roboty budowlane finansowanych ze środków publicznych;
 • klasyfikacją robót budowlanych;
 • waloryzacją wynagrodzenia za roboty budowlane na przykładzie kontraktowania inwestycji w GDDKiA.

Na konferencji nie zabraknie też aktualnych informacji naszych członków wspierających, dotyczących zmian cen w budownictwie.

Konferencja będzie szansą na dyskusję oraz wymianę doświadczeń. Oczywiście niezależnie od formy uczestnictwa będzie możliwość zadawania pytań prelegentom.

Informacje dodatkowe o lokalizacji oraz harmonogram ramowy Konferencji i Walnego Zgromadzenia:

Serdecznie zapraszamy!!!