XV Konferencja SKB "Szacowanie i kosztorysowanie robót budowlanych w zamówieniach publicznych – prawo a praktyka"

XV Konferencja SKB "Szacowanie i kosztorysowanie robót budowlanych w zamówieniach publicznych – prawo a praktyka"

Koleżanki, Koledzy,

Szanowni Państwo!!!

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych miło mi zaprosić Państwa na XV Konferencję SKB pt. „Szacowanie i kosztorysowanie robót budowlanych w zamówieniach publicznych – prawo a praktyka”.

Konferencja odbędzie się w dniach 13-14 czerwca 2024 roku w Warszawie, w hotelu LORD przy ul. Aleja Krakowska 218. Inauguracja konferencji będzie miała miejsce o godzinie 14:00. Po raz pierwszy od czasów pandemii konferencja odbędzie się w całości stacjonarnie.

Uwaga !!! Zmiana godziny rozpoczęcia konferencji z godziny 15:00 na 14:00.

Tematyka tegorocznej konferencji będzie związana z dokumentami kosztowymi, w szczególności w zamówieniach publicznych oraz regulacjami prawnymi ich sporządzania. W trakcie konferencji omówimy nie tylko główne problemy wynikające ze stosowania prawa w praktyce, ale również postaramy się spojrzeć w przyszłość, a więc omówić i przedyskutować ewentualne zmiany w prawie.

Tematy na konferencji oraz prelegenci (stan na 22.04.2024):

  1. Wyniki ankiety UZP dedykowanej interesariuszom systemu zamówień publicznych – prof. dr hab. Andrzej Borowicz
  2. Wpływ trendów gospodarczych na sektor budowlany w Polsce w 2024 r. – dr Arkadiusz Weremczuk
  3. Kosztorys w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych – mec. dr Hubert Wysoczański, apl. radc. Konrad Lach
  4. Wartość kosztorysowa inwestycji versus planowane koszty robót budowlanych – mgr inż. Balbina Kacprzyk
  5. Kosztorys inwestorski i przedmiar robót w zamówieniach publicznych – prawo a praktyka – mgr inż. Tomasz Pytkowski
  6. Kosztorys w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej – adw. Maria Kacprzyk
  7. Postanowienia kontraktowe dotyczące zmiany wynagrodzenia za roboty budowlane – studium przypadku – mgr inż. Maciej Sikorski
  8. Standardowe wady w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane – mgr inż. Ewa Wiktorowska
  9. Detekcja zaniżonych, nierynkowych cen ofertowych w budownictwie – dr inż. Hubert Anysz
  10. Rynek zamówień publicznych na roboty budowlane. Słabe i mocne strony, analiza przypadku – mgr inż. Tomasz Żuchowski

Na konferencji nie zabraknie też aktualnych informacji naszych członków wspierających, dotyczących zmian cen w budownictwie. Konferencja będzie szansą na dyskusję oraz wymianę doświadczeń.

ODPŁATNOŚĆ ZA UCZESTNICTWO W KONFERENCJI:
790,00 zł          – uczestnictwo dla członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych *)

1090,00 zł        – uczestnictwo dla osób niezrzeszonych

W ramach wniesionej opłaty Organizator zapewnia przekazanie specjalistycznej wiedzy związanej z kosztorysowaniem robót budowlanych, materiały konferencyjne, ew. udział w uroczystej kolacji koleżeńskiej, poczęstunki w trakcie trwania Konferencji.

*) Uwaga: Dla członków SKB którzy mają opłaconą składkę za 2023 rok.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie “Zgłoszenia uczestnictwa”, przesłanie do siedziby Stowarzyszenia do dnia 7 czerwca 2024 roku i przekazanie na konto Stowarzyszenia należności za uczestnictwo w Konferencji.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych
00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31 lok. 327
fax 22 826 15 67 lub [email protected]

Nr konta na który należy przekazać należność: PKO BP S.A. XV O/Warszawa
60 1020 1156 0000 7302 0058 2247

Koszty dojazdu, delegacji i noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Stowarzyszenie, na życzenie uczestników rezerwuje pokoje w hotelu:

Hotel Lord****, Al. Krakowska 218, 02-219 Warszawa
– cena pokoju jednoosobowego ze śniadaniem, za 1 dobę: 342,21 zł brutto,
– cena 1 miejsca w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem, za 1 dobę: 180,55 zł brutto,

– cena za pokój dwuosobowy ze śniadaniem, za 1 dobę (śniadanie dla 2 osób): 426,11 zł brutto,

– cena za pokój dwuosobowy ze śniadaniem do pojedynczego wykorzystania, za 1 dobę: 361,11 zł brutto (w przypadku, gdy zabraknie pokojów jednoosobowych).

Parking hotelowy dodatkowo płatny.

Osoby zgłoszone na Konferencję otrzymają pisemne potwierdzenie udziału i szczegółowy program Konferencji. Konferencja wpisana jest na listę szkoleń obowiązkowych dla Rzeczoznawców kosztorysowych SKB.

Wszelkich informacji udziela Kierownik Biura SKB: Pani Beata Wilczyńska
tel./fax 22 826 15 67, tel. kom. 501 539 832; e-mail:
[email protected]

Zapraszam serdecznie!!!

Tomasz Pytkowski

Prezes SKB