Zmarł kol. Jerzy Frąckowiak Honorowy członek SKB

Zmarł kol. Jerzy Frąckowiak Honorowy członek SKB

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że w sobotę 20 sierpnia 2022 roku zmarł nasz kolega

Jerzy Frąckowiak

członek założyciel SKB, kosztorysant, wykładowca, biegły sądowy oraz były wieloletni Przewodniczący Oddziału SKB w Bielsku-Białej.
Przez wiele lat wspierał nas swoją wiedzą, doświadczeniem, współorganizował rzeczoznawstwo kosztorysowe i wypromował wielu Rzeczoznawców Kosztorysowych SKB. Czynnie brał udział we władzach Stowarzyszenia poprzez pracę w Zarządzie oraz przez wiele lat był Przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców Kosztorysowych SKB. Autor wielu publikacji i artykułów z zakresu kosztorysowania.


Łączymy się w bólu i smutku ze wszystkimi bliskimi.
Rodzinie zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają koleżanki i koledzy z SKB.

Pogrzeb odbędzie się w Poznaniu na cmentarzu Junikowo w poniedziałek 29 sierpnia 2022 roku o godzinie 11:25.

Jurku, spoczywaj w pokoju.