Zmarł Marcin Baranowski

Zmarł Marcin Baranowski

Z  żalem  informujemy,  że  w  dniu 31.05.2023 r. zmarł

Pan Marcin Baranowski

długoletni współpracownik, czuwający nad działalnością  SKB pod względem prawnym, dał się poznać naszej społeczności poprzez obecność na Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia. Współpracował ze wszystkimi zarządami Stowarzyszenia.  

Łączymy  się  w  bólu  i  smutku  z rodziną.

Zarząd i członkowie   SKB

Msza żałobna odbędzie się w dniu 5 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 13:00 w kościele pw. Św. Karola Boromeusza, ul. Powązkowska 14 w Warszawie.