Biuletyn SKB 1/2015

Biuletyn SKB 1/2015

W dniu 19.03.2015r. w Warszawie w Hotelu Lord odbyło się WALNE
ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE DELEGATÓW I CZŁONKÓW SKB.
Obrady rozpoczęły się o godzinie 10.3 ….