BIULETYN - Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych

Biuletyn

Biuletyn SKB 2/2020

W 2020 r. pierwszy numer Biuletynu ukazał się tuż przed ogłoszeniem przez WHO światowej pandemii koronawirusa. Jeszcze wówczas Zarząd Stowarzyszenia miał szerokie plany dotyczące organizacji w marcu br. corocznej Konferencji,...
Czytaj dalej

Biuletyn SKB 1/2020

Rok 2020 jest dla nas rokiem szczególnym, przede wszystkim z uwagi na 25 rocznicę założenia naszego Stowarzyszenia. W dniu 6 października 1995 roku odbyło się w Warszawie, na wniosek 22...
Czytaj dalej

Biuletyn SKB 3/2019

W dniu 19 marca 2020 r. w Warszawie odbędzie się Walne ZgromadzenieSprawozdawczo - Wyborcze Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych połączone z uroczystymi obchodami 25 rocznicy założenia Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych....
Czytaj dalej

Biuletyn SKB 2/2019

W dniu 21 marca 2019 r. w Warszawie odbyto się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych. Na Walnym Zgromadzeniu udzielono absolutorium odchodzącym członkom Zarządu, Komisji...
Czytaj dalej

Biuletyn SKB 1/2019

W dniach 21-22.09.2017 r. odbyły się XII WARSZTATY KOSZTORYSOWE zorganizowane przez Oddziały: z Bielsko - Biała, Gliwic i Krakowa, pod tytułem: „Praktyczne aspekty wykorzystania kosztorysu". Miejscem spotkania tradycyjnie było: Centrum...
Czytaj dalej

Biuletyn SKB 1/2018

W dniu 15.03.2018 r. w Warszawie w Hotelu Lord odbyło się WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE DELEGATÓW I CZŁONKÓW SKB. Obrady rozpoczęły się o godzinie 11.15. Otwarcia obrad dokonała kol. Balbina Kacprzyk....
Czytaj dalej
1 2 3 4 5